Agaty Szmigrodzkiej Książki

©Copyright  by Agata Szmigrodzka. All rights reserved. Made by Fotkarnia 2012-18

Główna

Cennik
Specyfika usługi warunkuje indywidualne podejście do każdego pokazu. Dlatego też ceny występów są zmienne i za każdym razem negocjowane, w zależności od warunków organizacyjnych (koszty dojazdu/transportu; konieczność noclegów, warunki techniczne sali występowej/sceny itp.Uwaga! Podane stawki są jedynie przybliżonymi szacowanymi kwotami występów.