O Dariuszu Milińskim dziennikarze i krytycy piszą używając słów niezwyczajnych: "niesamowity, zbuntowany, charyzmatyczny artysta, malarz, poeta, aktor, inspirator, prowokator i pewnie filozof".

Aliści sam Miliński, odpowiadając na pytanie "kim Ty jesteś?" wprowadza nas od razu w rzeczywistość "z innej bajki":

- "To takie podstawowe pytanie i dlatego mogę na nie odpowiedzieć bardzo prosto. Jestem żołędziowo-kasztanowym ludkiem, mieszkającym sobie w dziupli, wybudowanej własną energią, własną fantazją, sposobem. Dziupla jest moim światem, moją przyjemnością. Moja rodzina, wszystko - jest w tej dziupli. Jestem s obie ludkiem takim, który coś tam sobie uprawia, drapie w ziemi - często na płótnie, ale bez jakiegoś takiego apetytu na powagę świata."  


Najkrótszy życiorys Dariusz Milińskiego można zawrzeć w kilku zdaniach. Urodził się w 1957 r. w Cieplicach. Jest z zawodu artystą-plastykiem, bowiem w 1980 r. zdobył uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczył w przeszło 50 wystawach indywidualnych i ponad 60 zbiorowych m.in. w Polsce, Niemczech, Francji i USA. Brał udział w kilkunastu happeningach artystycznych i plenerach. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Założyciel grupy artystycznej "Pławna 9". Niestrudzony animator kultury. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i zagranicą.


Ta standardowa notka biograficzna nie jest w stanie oddać zawikłanych meandrów życia artysty i jego bujnej natury, nie pokaże wielości kulturowych przestrzeni, które Miliński przemierzył w swojej artystycznej wędrówce...

http://www.milinski.com.pl/